Harbutowice.info
http://cisy.harbutowice.eu/phpBB3/

Historia i działalność Stowarzyszenia Gospodyń "CIS"
http://cisy.harbutowice.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=33
Strona 1 z 1

Autor:  Irena [ N, 4 mar 2012, 21:04 ]
Tytuł:  Historia i działalność Stowarzyszenia Gospodyń "CIS"

Latem roku 2003 powstała w Harbutowicach grupa dożynkowa, licząca kilka kobiet, które wspólnie uwiły wieniec dożynkowy. Tak zaczęła się ich przygoda dożynkowa, która wiodła Je szlakiem dożynek gminnych i powiatowych w Sułkowicach, Pcimiu, Wiśniowej, Tuchowie, Sieprawiu, a nawet dożynek wojewódzkich w Raciechowicach.
W marcu 2009r panie rozszerzyły swoją działalność zakładając Koło Gospodyń Wiejskich w Harbutowicach i tak działały do grudnia 2010r.
Od stycznia 2011r , po rejestracji sądowej, działamy jako Stowarzyszenie Gospodyń ,,CIS,, w Harbutowicach.

Organizacja nasza liczy 15 aktywnie działających członkiń.
Ogrom wysiłku w naszą działalność wnoszą również nasze dzieci i mężowie.

Celami Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa obszarów wiejskich, a w szczególności:
1. Promocja wsi Harbutowice, poprzez:
- promocję walorów turystycznych i kulturowych
- promocję produktów lokalnych
- promocję przedsięwzięć lokalnych
2.Integracja z Unią Europejską i współpraca z ośrodkami partnerskimi
3.Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez przełamywanie barier społecznych
4.Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach regionu
5.działalność wychowawcza
6.wyrażanie opinii o sprawach dotyczących regionu
7.poznawanie dziedzictwa kulturowego
8. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców społeczności wiejskich ( np. ochotnicze straże pożarne) oraz grupami nieformalnymi.
9. Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi, regionalnymi, międzynarodowymi, w tym samorządowymi jak i pozarządowymi.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia:
- organizacja integracyjnych spotkań opłatkowych dla całej społeczności Harbutowic
- organizacja spotkań z okazji Dnia Kobiet, dla seniorek dawnego koła gospodyń
- przygotowanie palmy Wielkanocnej (rok 2010- udział w konkursie gminnym,)
- przygotowanie obchodów 240 rocznicy bitwy Konfederatów Barskich z wojskami
rosyjskimi - udział w projekcie
- kurs gotowania potraw regionalnych
- udział w obchodach Dni Sułkowic
- udział w realizacji projektu zaprzyjażnionych Harbutowic z gminy Skoczów
- przygotowanie obchodów Dożynek Gminnych na terenie naszej wsi
- udział w Dożynkach Powiatowych - rok 2011 zajęcie 1 miejsca w konkursie wieńca dożynkowego
- udział w Jarmarku ,, Sułkowicka Jesień,,
- udział w powiatowym konkursie potraw wigilijnych
- udział w Małopolskim Festiwalu Smaku w Krakowie
- współpraca z Zespołem Placówek Oświatowych w Harbutowicach- organizacja stoiska z potrawami podczas pikniku rodzinnego (dochód przekazany na rzecz szkoły)
- podtrzymywanie rodzimych tradycji- członkinie w strojach ludowych biorą udział w procesjach kościelnych niosąc obrazy i świece
- udział w procesji Zaśnięcia Matki Bożej w Kalwarii
-wyjazd do teatru, dla członkiń stowarzyszenia

W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało dwie nagrody:
- Nagrodę Samorządową II stopnia Rady miejskiej w Sułkowicach, za wyróżniające się efekty działań na rzecz gminy Sułkowice, w postaci komputera o wartości 2400zł, którą przekazało na rzecz świetlicy środowiskowej w Harbutowicach
- Nagrodę Sołtysa Wsi Harbutowice, za ogrom pracy związanej z promocją Harbutowic, pracę społeczną na rzecz szkoły i wsi oraz godne reprezentowanie Gminy Sułkowice na terenie powiatu myślenickiego i województwa małopolskiego, w kwocie 2000zł za którą dokonałyśmy zakupu mebli kuchennych oraz robota kuchennego na rzecz naszego stowarzyszenia.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/